GoPlenum 5.3.0 Release note

Denna release innehåller ett par nya funktioner för globaladministratör och mötesadministratör, men mest mindre ändringar för bättre användarupplevelse.
Publicerad:
2021-10-13
...

2 Nya funktioner

2.1 Global administratör

2.1.1 Mötesinställning – Visa linjenummer

Nu finns det en inställning på mötet där man kan ställa in huruvida deltagare kan registrera linjenummer på sina förslag eller inte. Om inställningen är inaktiverad kommer linjenummer även döljas på de ställen i GoPlenum som de annars syns på. Om man väljer att inaktivera linjenummer under mötets gång så kommer existerade linjenummer bli dolda, inte raderade, så det går att slå på och av utan att förlora någon data.

Mötesinställning ”Visa linjenummer”

2.2 Mötesadministratör

2.2.1 Ordförande kan ha deltagarnummer

Deltagare med rättigheten ”Ordförande” kan nu ha deltagarnummer och delta i uppropet. När dessa deltagare har startat ett upprop kommer de ha tillgång till uppropskoden via en knapp på popup-rutan. Deltagarnumret måste vara unikt om man väljer att ha ett.

Deltagare med rättigheten ”Ordförande” kan nu tilldelas deltagarnummer.
Vid upprop har ordföranden med deltagarnummer möjlighet att klicka fram uppropskoden via en knapp i högra hörnet på popup-rutan.

2.2.2 Ny sakstyp och valmöjlighet – Flerförslagsval

Nu finns det möjligheten att skapa ett ärende som fungerar precis som ett personval men hanterar förslag istället för personer. Det är alltså möjligt att ställa förslag A mot B mot C.

Mötesadministratör som skapar ett nytt ärende med ärendetyp ”Flerförslagsval"

3 Ändringar

3.1 Nya personval/flerförslagsval skapas med exempeldata

När man skapar ett nytt ärende så skapas nu exempeldata automatiskt och läggs in i ärendet. Dessa går sedan att ändra som innan.

Exempeldata som autogenererats vid skapande av ett ärende med ärendetyp personval.

Exempeldata som autogenererats vid skapande av ett ärende med ärendetyp flerförslagsval.

3.2 Den som genomför replik syns i det blåa blocket

Tidigare syntes bara huvudtalarens namn i ”Just-nu”-fältet, även om det var en person som begärt replik som var aktiv talare. Nu visas alltid namnet på den aktiva talaren.

3.3 Begränsning av möjligheten att ta bort sig ifrån talarlistan.

En talare kan inte ta bort sig från talarlistan om talarpunkten är kopplad till ett förslag. Alla talarpunkter som inte är kopplade till ett förslag går att ta bort från talarlistan.

Nyaste artiklarna

Alla artiklar

Pröva GoPlenum

Gör som över 100 företag och organisationer; tillgängliggör era demokratiska processer och möten.
kom igång

Boka demo

Vill du se hur GoPlenum fungerar och prata med en av våra experter? Boka ett gratis 30 minuters demo nu!
Boka demo