Ny förslagsvisning

I denna artikel går vi igenom några nya funktioner som släppts till GoPlenum. Särskilt fokus på hur man kan använda de nya förslagsboxarna.
Publicerad:
2022-04-06

Nya förslagsboxar gör det tydligare att visa ändrad text.

I dagarna släppte vi en uppdatering av GoPlenum som gör det möjligt att dela upp sina beskrivningar av förslag i flera delar. Idén är att tydligare synliggöra förslag som berör ändringar av stadgar eller annan text. Exempelvis ändring av en policy.

De olika delarna är:

Förslagsbeskrivning - Denna box används alltid i ett förslag. Det är här du skriver in och beskriver vad ditt förslag handlar om och det är den primära texten som visas mot deltagare och på storskärm.

Existerande text - I denna box skriver man in den text som redan existerar i ett dokument. Exempelvis en policy.

Ny text - Här skriver man in den texten som är tänkt att ersätta den existerande texten, om förslaget godkänns vid en omröstning.

Som administratör kan man lägga till text i boxarna på olika sätt.

  1. Genom att gå till förslagslistan under "Redigering" och lägga till ett nytt ärende. Som standard visas förslagsbeskrivningen. Genom att klicka på extra alternativ, synliggörs boxarna existerande text och ny text.
  2. Klicka på tabben "Möte", välja ett ärende från agendalistan, och klicka på "Lägg till nytt förslag". Även här visas förslagsbeskrivningen som standard och genom att klicka på extra alternativ synliggörs boxarna existerande text och ny text.
Administratörer kan lägga till text i de olika boxarna genom att gå till redigering > förslag > lägg till nytt förslag och klicka på extra alternativ.
Admin kan även visa de nya texterna på storskärm på samma sätt som tidigare. Bara de boxarna som är ifyllda syns på storskärm.

Som delegat kan man lägga till text i boxarna genom att:

  1. Klicka på "lägg fram nytt förslag"
  2. Fylla i förslagsbeskrivningen. Genom att trycka på "extra alternativ" kan deltagaren fylla i boxarna "existerande text" och "ny text".
Delegater kan se de olika texterna direkt i sin enhet.
Genom att trycka på extra alternativ kan en delegat lägga till text i de nya boxarna när man vill lägga fram ett förslag.

Nyaste artiklarna

Alla artiklar

Pröva GoPlenum

Gör som över 100 företag och organisationer; tillgängliggör era demokratiska processer och möten.
kom igång

Boka demo

Vill du se hur GoPlenum fungerar och prata med en av våra experter? Boka ett gratis 30 minuters demo nu!
Boka demo